Co znamená zkratka SdKfz?SdKfz - je zkratkou pro Sonderkraftfahrzeug, v překladu to znamená „vozidlo zvláštního určení“. Touto zkratkou se označovala obrněná i jiná vozidla používaná v Německé armádě.