Předmluva

Vítejte na stránkách, které se vrací k tématice 2. světové války. Jejich účelem je pokud možno co nejobjektivněji seznámit návštěvníka s německou armádou Wehrmachtem v době tohoto nejstrašnějšího konfliktu ve světových dějinách.

Hitler diskutuje s generály v počáteční fázi operace Barbarossa

  • Wehrmacht a jeho historie je seznámením s německou armádou jako takovou, s její historií, částmi (pozemní vojsko, letectvo, námořnictvo), hodnostmi, vyznamenáními okořeněné o další informace.
  • Hitlerovi generálové seznamuje s osobnosti 2. světové války, zejména generály Wehrmachtu.
  • Bojová technika obsahuje popisy bojové techniky všech součástí Wehrmachtu, ať už se jedná o popisy tanků, letadel, lodí, či další techniky.
  • Slavné bitvy představují snahu o rekonstrukci významných bitev 2. světové války.

Upozornění: Tyto stránky, přestože vzdávají hold válečnému umění vesměs válečným zločincům, nemají podporovat rasismus, fašismus, ultranacionalismus, ani jiné pochybné ideologie, směřující k potlačení lidských práv a svobod, zakotvených v Listině základních práv a svobod. Jejich účelem je pouze odhalit historické skutečnosti. Přesto si je třeba uvědomit, že všichni tito muži pokorně bojovali na straně zla v nejstrašnější válce v lidských dějinách. Autor těchto stránek bytostně nesouhlasí s vražděním nevinných lidí, a chtěl by je na tomto místě odsoudit.

Hrůznosti nacismu můžete shlédnout ZDE. POZOR! Jedná se o hrozivé záběry.