Hodnosti letectva (Luftwaffe)Hodnosti mužstva :
  Flieger
Gefreiter
Obergefraiter
Hauptsgefreiter
Stabsgefreiter

Poddůstojnické hodnosti :
  Unteroffizier (Rotmistr)
Unterfeldwebel (Nižší šikovatel)
Feldwebel (Šikovatel)
Oberfeldwebel (Vyšší šikovatel)
Stabsfeldwebel (Štábní šikovatel)

Důstojnické hodnosti :
  Leutnant (Poručík)
Oberleutnant (Nadporučík)
Hauptmann (Kapitán)
Major (Major)
Oberstleutnant (Podplukovník)
Oberst (Plukovník)
Generalmajor (Generálmajor)
Generalleutnant (Generálporučík)
General der Flieger (Generál letectva)
Generaloberst (Generálplukovník)
Generalfeldmarschall (Polní maršál)
Reichsmarschall 1) (Říšský maršál)
 
1) Tato hodnost byla udělena pouze jednomu muži, vrchnímu veliteli letectva Hermannu Göringovi.