Generálplukovník SS Josef "Sepp" Dietrich

(28.5.1892 - 21.4.1966)

SS Oberstgruppenführer und Generaloberst der Waffen SS Josef "Sepp" Dietrich byl prvním a nejslavnějším velitelem elitního 1. pluku (později brigády a nakonec divize) Zbraní SS, Leibstandarte SS Adolf Hitler, potom I. sboru SS a posléze i 5. a 6. tankové armády. Velel téměř na všech bojištích a jeho jednotky vydobyly některá velká vítězství, a byly pověstné svou odvahou, statečností a disciplínou. Jeho vojenské vzdělání bylo nevalné, a je jisté, že jeho schopnosti nestačily na hodnost generálplukovníka SS, ani na velení sboru či armádě.

Jeho jméno vešlo ve známost nejen kvůli válečným vítězstvím, ale také kvůli několika podezřením z válečných zločinů, za které byl Dietrich v Norimberských procesech odsouzen na doživotí (trest byl později zmírněn). Protože byl jedním z Hitlerových oblíbenců (dokonce byl povýšen do mimořádné hodnosti SS Oberstgruppehführer), mohl si někdy dovolit hájit zájmy svých vojáků (i generálů Wehrmachtu - např. Guderiana) i proti zájmům strany či SS.