Generálplukovník Zbraní SS Josef "Sepp" Dietrich

(28.5.1892 - 21.4.1966)

SS Oberstgruppenführer Sepp Dietrich
Nejvýznamnější mezi generály Zbraní SS, dokonce mu byla Hitlerem udělena unikátní hodnost, kterou se nemohl nikdo jiný pyšnit (SS Obergruppenführer und Panzergeneral der Waffen SS). Patřil k Hitlerovým nejbližším mužům, po dlouhá léta vedl jeho osobní stráž. Narodil se v Hawangenu v Bavorsku. Bojoval v 1. Světové válce u dělostřelectva, hned po ní sloužil u Freikorps. Od roku 1923 byl členem NSDAP a od roku 1928 členem SS.

V roce 1929 byl jmenován plukovníkem SS a o dva roky později se stal generálporučíkem SS. Mezitím byl zvolen za NSDAP poslancem v Říšském sněmu. V roce 1933 vytvořil první bojovou jednotku SS, Leibstandarte SS Adolf Hitler. Aktivně se zúčastnil Noci dlouhých nožů (zavražení čelných představitelů SA), za což byl povýšen na generála SS. V 2. Světové válce velel pluku, brigádě (od 1941) a později 1. divizi SS Leibstandarte SS Adolf Hitler (od 1942) na mnoha bojištích východní i západní fronty.

Klíčové byly jeho účasti zejména v bitvách u Kurska v létě 1943 a v Ardennách v prosinci 1944, kde velel tankové armádě. To byl již nositelem Rytířského kříže s dubovými ratolestmi a meči a byl generálplukovníkem SS. Od února 1945 velel tankové armádě v Maďarsku, a 8. května byl zajat Americkou armádou.

V norimberských procesech byl odsouzen k trestu doživotí za válečné zločiny, v roce 1955 propuštěn. Pak byl ještě odsouzen za účast v Noci dlouhých nožů, byl ale propuštěn ze zdravotních důvodů. Zemřel 21.4.1966 V Ludwigsburgu.

"Za tuto pitomou, neproveditelnou operaci je odpovědný pouze jediný člověk. Ten šílenec Adolf Hitler."

Generálplukovník Zbraní SS Josef "Sepp" Dietrich, o protiútoku v Normandii, červen 1944