Hodnosti Wehrmachtu a Waffen SSGenerálské výložky Wehrmachtu a Zbraní SSNěmecká armáda během 2. světové války (Wehrmacht) se skládala ze tří složek : pozemního vojska (Heer), válečného letectva (Luftwaffe) a válečného námořnictva (Kriegsmarine). Specifickou organizací byly Zbraně SS (Waffen SS), které nebyly součástí armády, i když v drtivé většině operací spadaly pod armádní velení.

Každá složka armády měla odlišné hodnosti. Zatímco hodnosti letectva a pozemního vojska byly v podstatě shodné, hodnosti loďstva se značně lišily. Naprosto odlišné hodnosti pak měly Zbraně SS, které názvy hodností převzaly z původních hodností organizací SS (Schützstaffeln) a SA (Sturmabteilung).

Vojáci pozemního vojska na sobě měli odznaky "narovnané" orlice, zatímco letci "letící" orlice. Vojáci Zbraní SS, měli na jednom límci znak SS, tedy dva blesky, a na druhém hodnost. Vojáci Wehrmachtu a Zbraní SS měli sice různé uniformy a límcové výložky, náramenní výložky byly pro všechny stejné. Ke kterému druhu vojska patřil voják se poznalo mj. podle barvy "podložení" náramenních výložek. Např. bílá znamenala příslušnost k pěchotě (Infanterie), černá k ženistům (Pioniere), a červená dělostřelectvo (Artillerie).

Pokud dosáhl voják třetí generálské hodnosti (General der ..), nazývala se jeho hodnost podle druhu vojska u kterého sloužil, např. generál pěchoty (General der Infanterie), generál tankových vojsk (General der Panzertruppen), atd. Obdobná situace byla u letectva - generál letectva (General der Flieger) nebo generál protiletadlové obrany (General der Flakartillerie).

Mnoho důstojníků mělo za názvem hodnosti i písmenka i. G. Byla to zkratka výrazu im Generalstab a znamenala, že voják má vzdělání pro službu v Generálním štábu. Některé hodnosti byly mimořádné. Jednalo se o hodnost Reichsmarschal, která byla samotným Hitlerem udělena veliteli letectva Hermannu Göringovi a hodnost SS-Obergruppenführer und Panzergeneral der Waffen SS, která byla udělena generálovi Zbraní SS, Seppu Dietrichovi.