Generálmajor Helmuth Stieff (1901 - 8.8.1944)

Generál major Hans StieffBýval charakterizován jako nejmladší a nejmenší generál. Hitler jej neuznával ( i když Stieff mnohokrát dokázal, že má vynikající organizační talent), ba co hůř, mluvíval o něm jako o "malém jedovatém trpaslíkovi". Stieff byl od roku 1938 v Generálním štábu, v říjnu 1942 byl jmenován zástupcem náčelníka OKH. Hitlera neměl rád, během války napsal své ženě mnoho dopisů popisujících jeho despekt k Hitlerově zasahování do válečných tažení, proto souhlasil že se připojí ke spiknutí, když jej oslovil plukovník von Tresckow. 

Z počátku byl aktivní, později odmítal opakované žádosti od plukovníka von Stauffenberg o pomoc při přípravě atentátu. Po neúspěchu atentátu, byl v noci z 20. na 21. července zatčen ve "Vlčím doupěti" a brutálně vyslýchán. Vydržel několik dní mučení a nevyzradil jména dalších spiklenců. 8. srpna 1944 byl odsouzen a stejného dne oběšen ve věznici Plotzensee.

"Stydím se být Němcem! Tato skupina [SS-Einsatzgruppen] poskvrňuje jméno Německa vraždami, loupením a žhářstvím. Budou úplnou zkázou německého národa, jestli je brzo nezastavíme."

Generálmajor Helmuth Stieff