Hodnosti pozemního vojska (Heer)Hodnosti mužstva :
  Schütze (Vojín)
Oberschütze (Starší vojín)
Gefreiter (Svobodník)
Obergefreiter (Desátník)
Stabsgefreiter (Četař)

Poddůstojnické hodnosti :
  Unteroffizer (Rotmistr)
Unterfeldwebel (Nižší šikovatel)
Fähnrich (Důstojnický čekatel)
Feldwebel (Šikovatel)
Oberfeldwebel (Vyšší šikovatel)
Hauptfeldwebel (Hlavní šikovatel)
Oberfähnrich (Vyšší důstojnický čekatel)
Stabsfeldwebel (Štábní šikovatel)

Důstojnické hodnosti :
  Leutnant (Poručík)
Oberleutnant (Nadporučík)
Hauptmann/Rittmeister (Kapitán/Kapitán jezdectva)
Major (Major)
Oberstleutnant (Podplukovník
Oberst (Plukovník)
Generalmajor (Generálmajor)
Generalleutnant (Generálporučík)
General der Artillerie (Generál dělostřelectva)
      ...       Gebirgstruppen (Generál horské pěchoty)
      ...       Infanterie (Generál pěchoty)
      ...       Kavallerie (Generál jízdy)
      ...       Panzertruppen (Generál tankových vojsk)
      ...       Pioniere (Generál ženijních vojsk)
Generaloberst (Generálplukovník)
Generalfeldmarschall (Polní maršál)