Profil Heinz GuderianGenerálplukovník Heinz Guderian
(17.6.1888 - 14.5.1954)


Největší měrou se podílel na vývoji moderní obrněné techniky v Německé armádě. Stál u zrodu německého tankového vojska, a po velkou část 2. Světové války měl na něj velký vliv (ať už jako slavný polní velitel, či generální inspektor). Narodil se v Kulmu ve Východním Prusku v rodině generála. Dostalo se mu vojenského vzdělání a po 1. Světové válce nastoupil do nové armády Reichswehru, k motorizovaným jednotkám.
Ve 2. Světové válce velel obrněným jednotkám, proslavil se v bojích v Polsku, ve Francii i v bojích v Sovětském svazu. V čele 2. tankové skupiny se dostal až k branám Moskvy, a možná by jí i dobyl, kdyby jeho nadřízení nezdrželi jeho postup o několik cenných týdnů. Po hádce s Hitlerem, byl koncem roku 1941 odvolán a vrátil se až v březnu 1943 jako generální inspektor tankových vojsk. V červenci 1944 byl, po neúspěšném atentátu na Hitlera, jmenován náčelníkem Generálního štábu.
Koncem března 1945 odešel na zdravotní dovolenou a již se do služby nevrátil, 10. května se vzdal Americké armádě. Po válce nebyl souzen pro válečné zločiny, pouze v jednom případu svědčil. V roce 1947 byl propuštěn ze zajetí a 14.5.1954 zemřel ve Schweigau bei Fusen.

"Nechte nás pochodovat na Moskvu, my ji dobyjeme."

Generálplukovník Heinz Guderian, srpen 1941
Nahoru