Nacistické hrůzy - Malá pevnost Terezín

"Kdykoliv jsem čítával popisy německých koncentračních táborů, po každé se mi zdálo, že spisovatelé upřílišňují. Nepokládal jsem ani za možné, že by vzdělaný člověk byl schopen takových krutostí. Teprve v Terezíně jsem se přesvědčil o jejich pravdomluvnosti." - Dr. Josef Miklík - Vzpomínky z Terezína.


Internační tábor Malá pevnost v Terezíně

Město Terezín bylo založeno Josefem II. v říjnu 1780 a nazváno podle jeho matky Marie Terezie. Skládá se ze dvou částí - z vlastního města, které bylo pevností do roku 1882 a z Malé pevnosti vzdálené asi 10 minut. Již v roce 1939 byla Němci změněna na policejní vězení. Posádka malé pevnosti se skládala z velitelů a strážců. Velitelů bývalo asi 12 spravovali jednotlivá oddělení a vesměs byli členy SD (Sicherheitsdienst). Strážců - nejdříve členů SS, bylo cca 100. Malá pevnost byla původně určena pro 1500 vězňů, ale bylo v ní i 6000. V Terezíně nebyli jen Češi, ale i ruští, angličtí a francouzští zajatci, i norští vlastenci, Rumuni, italští dělníci a Židé, kteří byli posláni do Malé pevnosti na popravu.

Tato stránka budiž připomenutím, že válka (a 2. světová zvláště) není jen lesk zbraní, krása nažehlených uniforem a nehynoucí sláva, ale hlavně nejhlubší lidské utrpení, zvláště ve spojení s nacismem. Doufám, že tato stránka otevře oči i popiračům Holocaustu a nacistickým sympatizantům, zavítají-li.

Nikdy nezapomeňme na 24000 umučených v Terezíně a další miliony umučených v jiných koncentračních táborech, zabitých civilistů a padlých vojáků. Následující fotografie jsou z knihy Dr. Josefa Miklíka - Vzpomínky z Terezína (vydáno v roce 1945).


IV. dvůr se stráží
IV. dvůr se stráží

Hromadné hroby
Hromadné hroby

Celkový pohled na Terezínské popraviště
Celkový pohled na Terezínské popraviště

Hromady mrtvol pokrývaly půdu
Hromady mrtvol pokrývaly půdu

Jedna z četných obětí hladu
Jedna z četných obětí hladuDr. Josef Konstantin Miklík C. Ss. R. (21.3.1886 - 9.11.1947) - vystudoval teologii na UK a poté na Papežském biblickém ústavu v Římě. Byl členem řádu redemptorisů a profesorem biblické exegeze na řádovém učilišti v Obořišti u Dobříše. V říjnu 1944 byl zatčen Gestapem a po krátkém pobytu ve věznici na Pankráci odvezen do Malé pevnosti v Terezíně, kterou opustil spolu s ostatními vězni 5. května 1945.

Nahoru